Q: ใช้นานไหมกว่าจะเห็นผล และผลที่ได้คืออะไร

A: ภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ใช้ 98% จะสังเกตได้ว่าผิวนุ่ม ชุ่มชื้นขึ้น และหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วันผู้ใช้ส่วนใหญ่จะรู็สึกว่าผิวดีขึ้น หน้านุ่มขึ้นและมีความไบรท์ กระจ่างใส

Q: ควรทาตอนไหน

A: ทาหลังล้างหน้าตอนเช้า และก่อนนอน สามารถใช้ร่วมกับเซรั่มหรือจะใช้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เดี่ยวก็ได้

Q: